top of page
Inkoop in het onderwijs.png

Aanvullende voorwaarden bij 'De Nieuwe Regeling 2011'

Wij hebben voor onze leden Aanvullende voorwaarden bij 'De Nieuwe Regeling 2011' samengesteld en een bijbehorende conceptovereenkomst. Daarmee versterkt u uw positie als opdrachtgever bij toepassing van De Nieuwe Regeling 2011 en vermindert u risico’s. Als u ze bestelt dan mailen we u de documenten toe.


Achtergrond
De Nieuwe Regeling 2011 (hierna: DNR 2011) bevat de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur. De DNR 2011 bevat contractvoorwaarden die door de brancheverenigingen van bovengenoemde opdrachtnemers zijn opgesteld. Aanbeveling is om bij het toepassen van de DNR 2011 aanvullende voorwaarden te hanteren die de (auteursrechtelijke) rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer evenwichtiger regelen en de risico’s voor de opdrachtgever beperken.
 
Bijbehorende conceptovereenkomst
De "Aanvullende voorwaarden bij ‘De Nieuwe Regeling 2011’ - Verus", zoals opgenomen in het gelijknamige document, wordt altijd in samenhang gebruikt met "Concept overeenkomst bij meervoudige of aanbestedingsprocedure op basis van DNR 2011" of een enkelvoudige opdrachtverstrekking gebaseerd op deze concept overeenkomst en geldt altijd naast en waar zo is bepaald, in plaats aanvullend van toepassing in het geval DNR 2011 van toepassing is op opdrachten voor architect -, ingenieur- , en adviseursdiensten.
 
Disclaimer
Wij staan in voor de juridische juistheid en bruikbaarheid van de "Aanvullende voorwaarden bij ‘De Nieuwe Regeling 2011’ – Verus" en bijbehorende conceptovereenkomst, maar zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik ervan, omdat er meer aspecten meespelen die de juridische relaties tussen partijen bepalen. 
 
Wij verzoeken u dan ook uitdrukkelijk rekening te houden dat iedere opdracht waarbij de DNR 2011 wordt toegepast, anders is. Bij de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur gaat het per opdracht om maatwerk.
 
Laatst geactualiseerd
Februari 2018


Voor wie
Bestuurders, managers, financieel-, facilitair- en inkoopverantwoordelijken

Kosten
Gratis en exclusief voor leden van Verus, Vos/abb, Vgs, Vbs en Isbo.

Aanvragen
De Aanvullende Voorwaarden bij 'De Nieuwe Regeling 2011' zijn opgesteld door Verus.

 

Bent u lid van Verus?

Gebruik dan deze button:

Bent u lid van Vos/abb, Vgs, Vbs of Isbo?

Gebruik dan deze button:

Inkoopvoorwaarden
bottom of page