Het Profiel Beraad

Bestuurders aan het woord

 

De voorzitters/bestuurders van de profielorganisaties treffen elkaar regelmatig in het Profiel Beraad.

In dit overleg worden ervaringen en inzichten met elkaar en met externe deskundigen uitgewisseld met als doel om de schoolorganisaties die lid zijn zo optimaal mogelijk vanuit professionele deskundigheid te ondersteunen.

Vanuit de stuurgroep van het Inkoop Centrum Onderwijs informeert en betrekt Ron van der Raaij, als afgevaardigde, het Profiel Beraad. 

 
 

0348 40 52 09

info@inkoopcentrumonderwijs.nl

Houttuinlaan 8, 3447 GM Woerden

©2017 BY INKOOP CENTRUM ONDERWIJS.