top of page
Inkoopscan: Service
Inkoopscan onderwijs

Meten is weten

Inkoopscan

Wat koopt u in? Hoeveel? Bij wie? En hoeveel facturen komen er binnen? Met een inkoopanalyse krijgt u inzicht in uw inkoopkosten. Een mooie start voor een besparingstraject.

Een inkoopanalyse is een instrument dat informatie levert waarmee u uw inkoopbeleid kan toetsen en verbeteren. Het is een goede basis voor het opstarten van een besparingstraject. U ziet wat er wordt ingekocht, wat het inkoopvolume is, bij welke leveranciers u koopt en hoeveel facturen er binnenkomen. Daarnaast kunt u met behulp van de analyse beoordelen of de uitgaven passen bij het beleid en doelstellingen van uw school en het bestuur.

Breder perspectief
In de inkoopanalyse analyseren we een periode van drie jaar, zodat u ook inzicht krijgt in de ontwikkelingen op lange termijn. Omdat u ook keuzes maakt die losstaan van een inkoopstrategie, plaatsen we de uitkomsten van de analyse altijd in een breder perspectief.

Een inkoopscan bestaat uit twee onderdelen:

  1. Kwantitatieve scan
    Dit is de zogenaamde spendanalyse. Het is een onderzoek naar alle facturen van de afgelopen drie jaar. Onze informatie en rapportage is volledig gericht op de onderwijsomgeving.

  2. Kwalitatieve scan
    Hierbij gaat het meer om de inrichting van de inkoopfunctie: de inkoopstructuur, inkoopvaardigheden en processen. Wij doen onderzoek naar uw inkoopsituatie, de risico’s en de mogelijkheden om meer met inkoop te doen. 

Wat krijgt u van ons?

U krijgt van ons een rapport met aanbevelingen op het gebied van inkoopbeleid en -strategie. Bovendien komen we naar u toe voor een mondelinge toelichting van onze bevindingen.

In onderstaand overzicht zijn de uitgevoerde inkoopanalyses weergegeven: de toename van de kosten per leerling met 10% per jaar is substantieel:

Kosten
We brengen onze leden een ledenvoordeel-tarief in rekening. De uiteindelijke kosten hangen af van de hoeveelheid en de kwaliteit van de data die u aanlevert. Ook specifieke wensen kunnen een rol spelen bij het bepalen van de kosten.

bottom of page