top of page

Aanmelden subsidie zonnepanelen tot 8/9/17

Dit is alweer het vierde jaar dat DVEP Energie deelnemers aan Energie Voor Scholen de mogelijkheid biedt om de duurzaamheid bevorderende subsidie SDE+ aan te vragen.

Succesvol Tot op heden zijn er 171 aanvragen verzorgd, waarvan er maar liefst 117 een positieve beschikking hebben ontvangen. In de voorjaarsronde (maart 2017) is er voor 29 scholen SDE+ subsidie aangevraagd. Deze aanvragers hebben inmiddels hun beschikking ontvangen! De totaal verkregen subsidie voor de deelnemers bedraagt € 36.220.501,= om verduurzaming te realiseren.

Waarom De totale Subsidie Duurzame Energie+ te vergeven in de najaarsronde van 2017 bedraagt 6 miljard euro. Deze subsidie levert voor zonnepanelen een vergoeding per geproduceerde kWh voor 15 jaar. Hierdoor wordt ook grootschalige eigen opwek op een grootverbruikaansluiting interessant met terugverdientijden die vergelijkbaar zijn met die van particuliere opwekkers. Inmiddels zijn er met deze subsidie 30 zonnestroominstallaties geheel of bijna gerealiseerd.

Voor wie De SDE+ kan worden toegekend aan grootverbruikaansluitingen. Dit zijn aansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 3x 80 Ampère.

Vrijblijvend De aanvraag is geheel vrijblijvend. Indien u achteraf besluit om geen gebruik te maken van de toegekende subsidie, dan kunt u deze kosteloos teruggeven aan het Rijk. Wanneer u niet tot realisatie met DVEP Energie overgaat, zal de beschikking overgeschreven worden tegen vergoeding van € 2.000,- (excl. btw).

Hoe doet u mee Stuur voor 8 september 2017 de ingevulde en ondertekende machtiging (Machtiging SDE+ subsidie 2017) naar Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl Vermeld hierbij duidelijk uw naam, naam van de stichting, locatie en telefoonnummer. Voeg indien nodig de ingevulde én ondertekende Verklaring Eigenaar Locatie toe.

Contact U kunt met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van Energie Voor Scholen: Karin Michgels, 030-2255010 of per mail. Zij zorgt dat uw vragen worden beantwoord.

Namens de Stuurgroep Energie Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page