top of page

School verduurzamen? Ontvang 50% subsidie op advieskosten

Wellicht heeft u plannen om (op termijn) uw school te verduurzamen of te verfrissen. Hier zijn direct voordelen uit te behalen. Zo kunnen deze investeringen het binnenklimaat in uw schoolgebouw verbeteren. Daarnaast zorgt de toepassing van energiebesparende maatregelen voor een lagere energierekening.

StartFragment

Er zijn tal van mogelijkheden als het gaat om verduurzaming of verfrissing van uw bestaande school. Een goede manier om zicht te krijgen op de mogelijkheden is het inwinnen van advies van een specialist. Van de overheid krijgt u tot en met 31 december 2017 50% van deze advieskosten terugbetaald, tot een bedrag van € 3.500 per schoolbestuur. Navraag heeft uitgewezen dat er op dit moment nog voldoende budget beschikbaar is!

Voor de voorwaarden en informatie met betrekking tot de aanvraag kunt u hier terecht. Op de lijst van goedgekeurde adviseurs staat Hellemans Consultancy, onze partner bij het collectief Energie Voor Scholen.

Over dit collectief vindt u informatie in het artikel “Kost uw energie ook zoveel energie?” (nieuwsitem 9/11/2017) en de website van Energie voor Scholen. U kunt hier terecht voor onafhankelijk advies over onder meer zonnepanelen, verlichting, isolatie, ketelonderhoud, energielabels en vergroening.

EndFragment

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page