top of page

Wijziging Algemene Voorwaarden vanwege AVG

De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt per 25 mei 2018 vervangen door de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). In dat kader heeft Verus voor het Inkoop Centrum Onderwijs de Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten en Inkoopvoorwaarden voor ICT - goederen en -diensten voor u aangepast.

Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten In de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten is het volgende aangepast:

  • De beschrijving bij de uitbesteding aan een derde, de zogenaamde ‘sub-verwerker’, en de voorwaarden die daaraan ten grondslag liggen, is uitgebreid;

  • Ook uitgebreid zijn de verantwoordelijkheden in de relatie verwerker en verwerkingsverantwoordelijke of betrokkene;

  • Een nieuwe bepaling over de meldplicht van beveiligingsincidenten en archivering is opgenomen.

Inkoopvoorwaarden ICT-goederen en diensten Bij de Algemene inkoopvoorwaarden ICT-goederen en diensten gaat het om een aantal tekstuele aanpassingen. Klik hier om deze set voorwaarden op te vragen. Wij adviseren u om vanaf 25 mei 2018, bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten, de vernieuwde sets met inkoopvoorwaarden te gebruiken.

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page