top of page

Informatiebijeenkomsten Energie Voor Scholen (EVS) Europese aanbesteding 2021-2025


Energie Voor Scholen (EVS) is bezig met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding 2021 t/m 2025. In de aanloop informeert EVS huidige en nieuwe deelnemers over de voordelen en de mogelijkheden.

Reserveer vast een datum naar keuze in uw agenda:

In september ontvangt u, als deelnemer van Energie voor Scholen, een mail met de mogelijkheid tot aanmelden.

De bijeenkomsten zijn van 13.00 – 15.30 uur.

Donderdag 1 november PEC Zwolle

Dinsdag 6 november Topsportcentrum Rotterdam

Woensdag 7 november Van der Valk, Vianen

Wat kunt u verwachten?

✓ Informatie over Europese aanbesteding 2021 t/m 2025

✓ Wie en wat is Energie Voor Scholen en waarom doet u mee?

✓ Wat betekent de energietransitie voor scholen?

✓ Kennismaking met andere deelnemers aan Energie Voor Scholen.

✓ De bijeenkomst is gratis en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Directies, facilitair managers, inkopers of andere functionarissen die zich bezighouden met energiezaken.

Sinds 2003 verzorgen de profielorganisaties Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO via het collectieve inkooptraject Energie Voor Scholen de inkoop van energie. De uitvoering is uitbesteed aan het grootste, onafhankelijke, inkoop-adviesbureau Hellemans Consultancy BV. Er doen ruim 5.600 schoollocaties mee: een volume van 335 miljoen kWh elektriciteit en 112 miljoen m3 aardgas. Deelnemers profiteren van aanzienlijke besparingen op hun energienota en ontzorging op het gebied van energie inkoop. Niet meer bellen met allerlei instanties, maar één centraal punt waar u met alle vragen op energiegebied terecht kunt.

Contact

U kunt met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van Energie Voor Scholen:

Karin Michgels, 030-2255010 of per mail.

Zij zorgt dat uw vragen worden beantwoord.

Namens de Stuurgroep Energie Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO.

VOS/ABB en ISBO

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page