top of page

Duurzaam samenwerken

Duurzaamheid. Iedereen heeft het erover. 
Meestal denkt men bij ‘duurzaamheid’ aan het milieu en energie. Zowel intern binnen de profielorganisaties als extern in de keuze voor samenwerkingspartners en door het benoemen van het grote belang van duurzaamheid bij bijvoorbeeld aanbestedingen wordt hier ruime aandacht aan besteed.

In mindere mate denkt men bij duurzaamheid aan de relatiesfeer, terwijl het juist goed zou zijn hier wat uitgebreider bij stil te staan. Een duurzame relatie met onze leden staat immers bij ons, als profielorganisaties, altijd voorop.
Ook bij de keuze voor samenwerkingspartners streven wij naar duurzame relaties, die resulteren in duurzame resultaten.

 

Duurzaam samenwerken
bottom of page