top of page

Aanmelden subsidie zonnepanelen tot 09/03/2018

Dit is alweer het vijfde jaar dat DVEP Energie deelnemers aan Energie Voor Scholen de mogelijkheid biedt om de duurzaamheid bevorderende subsidie SDE+ aan te vragen.

Succesvol

Vorig jaar zijn er een 66 aanvragen verzorgd waarvan er 33 reeds een positieve beschikking hebben ontvangen en ook de overige 33 zullen naar alle waarschijnlijkheid zeer korte termijn ook de subsidie gaan ontvangen. De totaal verkregen subsidie in 2017 zal voor de deelnemers een totaalbedrag van 15.000.000 Euro gaan bedragen. Dit helpt enorm om verduurzaming van schoolgebouwen te realiseren.

De voorjaarsronde voor de uitgifte van SDE+ subsidie 2018 start in maart en er kan vanaf heden weer worden ingeschreven.

Waarom De totale Subsidie Duurzame Energie+ te vergeven in de voorjaarsonde van 2018 bedraagt 6 miljard euro. De subsidie levert voor zonnepanelen een vergoeding per geproduceerde kWh voor 15 jaar. Hierdoor wordt ook grootschalige eigen opwek op een grootverbruik aansluiting interessant met terugverdientijden die vergelijkbaar zijn met die van particuliere opwekkers. Inmiddels zijn er met deze subsidie 36 zonnestroominstallaties geheel of bijna gerealiseerd en worden anderen op de korte termijn opgeleverd.

Voor wie De SDE+ kan worden toegekend aan grootverbruik aansluitingen, dit zijn aansluitingen groter dan 3 keer 80 Ampère.

Vrijblijvend aanmelden De aanvraag is geheel vrijblijvend. Indien u achteraf besluit om geen gebruik te maken van de toegekende subsidie, dan kunt u deze kosteloos teruggeven aan het Rijk. Wanneer u niet tot realisatie met DVEP overgaat, zal de beschikking overgeschreven worden tegen een vergoeding van € 2.000,- (excl. btw).

Hoe doet u mee Stuur voor 9 maart 2018 de ingevulde en ondertekende machtiging (Machtiging SDE+ subsidie 2018) naar Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, naam van de stichting, locatie en telefoonnummer. Voeg indien nodig de ingevulde én ondertekende Verklaring Eigenaar Locatie toe.

Contact

U kunt met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van Energie Voor Scholen: Karin Michgels, 030-2255010 of per mail. Zij zorgt dat uw vragen worden beantwoord.

Namens de Stuurgroep Energie - Inkoop Centrum Onderwijs

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page