top of page

Aanpassing van handelingsadvies voor EHBO en BHV-collectiefDoor de coronacrisis staan BHV’ers opeens voor nieuwe uitdagingen en krijgen zij te maken met andere risico’s. Daarom heeft het EHBO en BHV-collectief van het Inkoop Centrum Onderwijs in samenwerking met G4S Training & Safety, een nieuw handelingsadvies opgesteld voor de BHV’ers en EHBO’ers binnen jouw school(bestuur). Zo moet 1,5-meter afstand in acht worden genomen en is hygiëne nóg belangrijker. G4S licht toe wat de effecten zijn van de coronacrisis op haar dienstverlening.

Het handelingsadvies is recent herzien op het punt van reanimatie. Zo dient bij slachtoffers die COVID-positief zijn, de mond bedekt te worden met een stuk stof of kleding en wordt de reanimatie opgestart zonder te beademen.

Veilig en verantwoord trainen

We begrijpen dat je misschien bedenkingen hebt bij het volgen van klassikale trainingen. Wij vinden het belangrijk dat jouw hulpverleners blijven trainen. Daarmee houden zij hun kennis en vaardigheden op peil en blijft de veiligheid in jouw organisatie gewaarborgd. Onze trainingscentra en opleidingen voldoen aan alle geldende richtlijnen en we handhaven de naleving van onze huisregels en algemene (hygiëne)afspraken actief. We trainen nu al enige tijd volgens ons protocol Verantwoord Aangepast Trainen: deze regels en richtlijnen komen overeen met het brancheprotocol. De ervaringen met trainen op deze aangepaste manier zijn erg goed en trainingen vinden op een veilige manier doorgang. We hebben daarom besloten om in ieder geval de rest van het jaar te trainen volgens dit protocol. Alle maatregelen om het risico op besmetting te minimaliseren blijven dus onverminderd van kracht op onze trainingscentra en bij trainingen op jouw locatie.

COVID en je BHV-organisatie

Door de pandemie is er in veel organisaties van alles veranderd. Heb je stilgestaan bij de effecten van deze veranderingen op de veiligheid van jouw organisatie? Er is minder bezetting op kantoren, er zijn regels over het gebruik van ruimtes en er zijn in veel gebouwen looproutes ingevoerd. Deze veranderingen zijn van invloed op jouw BHV-organisatie.

Neem gerust contact met ons op om uw specifieke situatie te bekijken zodat een veilige werkomgeving gewaarborgd blijft. Ook hebben we verschillende Health Protection Solutions om op uw locatie de besmettingsrisico’s te reduceren.

Meer informatie

Voor meer informatie over ons EHBO en BHV- collectief of bovengenoemde maatregelen, kun je contact opnemen met G4S Training & Safety via 06 27 18 98 23 of e-mail.

Comments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page