top of page

Vergroen het energieverbruik van uw schoolgebouw

Belangrijk voor de toekomst van de kinderen: vergroen het energieverbruik van uw schoolgebouw in 2019 en 2020. Begin dit jaar heeft Greenpeace een “groen” campagne gevoerd onder de scholen. Ruim 3.000 docenten, ouders en leerlingen, willen duurzaamheid in het onderwijs.Tijdens de 4 informatiebijeenkomsten van Energie Voor Scholen is door de deelnemende schoolbesturen unaniem aangegeven dat men groene energie wil afnemen onder het mom “het is een must anno 2019” met een maximale meerprijs van 3 tot 4% op de totale energierekening.

Uw GROENE school

U presenteert zich op onderscheidende wijze als duurzame school. Energie Voor Scholen werkt met groencertificaten van CertiQ, die hiervoor is aangewezen door de overheid. Deze certificaten heten Garanties van Oorsprong (GvO) en zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt: dus echt opgewekt uit een duurzame bron als zonnepaneel of windmolen. Aardgas kunt u doormiddel van “Gold Standard” certificaten vergroenen. Dat is officiële compensatie. Groen opgewekt gas (biogas) is ook te koop indien u dit wilt, maar is zeer duur omdat er nog maar weinig van op de markt is. De organisatie waarmee Energie Voor Scholen, na gedegen onderzoek, een overeenkomst heeft gesloten is Climex. Climex is geaccrediteerd door CertiQ.

Lage meerkosten voor vergroenen

U kunt vrijblijvend kiezen uit een aantal mogelijkheden om te vergroenen:

• Europese wind

• Nederlandse wind

• Gold standard gas vergroening

Indien u de duurste variant neemt (Nederlandse wind), zullen de kosten in praktijk niet meer zijn dan ca. 4% van uw totale energienota. Indien u de Europese variant neemt zal zich dit tussen de 1% en 3% bewegen.

Geïnteresseerd?

Na het inloggen met uw klantnummer op www.energievoorscholen.nl vindt u meer informatie en onder het kopje “vergroenen” en kunt eenvoudig uw keuze kenbaar maken of eerst een offerte opvragen gekoppeld aan uw afnamevolumes van de afgelopen jaren.

Meer weten?

Neem contact op met Karin Michgels, op 030-2255010 / 06-23690288 of stuur een e-mail naar michgels@hellemansconsultancy.nl.

Namens de stuurgroep

Verus, VOS/ABB, VGS, VBS, LVGS en ISBO

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page